A projekt rövid ismertetése

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló a projekt a Beregi vízgazdálkodási rendszerben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén.

Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére, 20 települést és 22 000 lakost érintve.

A fejlesztés céljai

Megvalósuló fejlesztés fő elemei

•A Tisza 706,94 és 715,45 fkm szelvényeiben ideiglenes szivattyúállások kialakítása,
•Vízpótló csatornák építése (3,2 km),
•Vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgyak építése (26 db),
•Depóniamagasítás,
•Anyagnyerőhely rendezése, vizes élőhellyé alakítása,
•A megépült beregi árvízszintcsökkentő tározó töltéseiben lévő műtárgyak, a meglévő tározó rendszer összehangolása a projektben tervezett fejlesztésekkel,
•Csatornák rekonstrukciója (56,9 km),
•Műtárgyrekonstrukció (73 db),
•Monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása,
•A projekt keretében a meglévő és új művek karbantartásának elősegítésére fenntartógépek beszerzése is megtörténik.

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Honlap: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Elérhetőségei:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 14.
Telefon: +36 42/502-200
Fax: +36 42/502-202
Honlap: www.fetivizig.hu


Szerződött támogatás összege: 1.200.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004