Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló a projekt a Beregi vízgazdálkodási rendszerben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén.

Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére, 20 települést és 22 000 lakost érintve.

A fejlesztés céljai

 • •A tervezett tájgazdálkodási infrastruktúra célja egy optimális területhasználat megalapozása, mind a tájgazdálkodás, mind a természetvédelem érdekében.
  •Olyan tájgazdálkodás kialakítása, amely során a környezet állapota javul, miközben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé válnak.
  •A vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodásnak hozzá kell járulnia a hasznosítható vízkészletek mennyiségi- minőségi megőrzéséhez.
  •Vízvisszatartási lehetőségek megteremtése a holtmedrekben és mélyfekvésű terülteken, fennmaradásuk és revitalizációjuk biztosítására
  •Vízgazdálkodási létesítmények megvalósítása szükséges a megfelelő, optimális vízkormányzási lehetőségek megteremtése érdekében.
  •A belvízelvezető rendszer fenntartása: az elöntések nagyságát jelentősen befolyásolja a belvízelvezető csatornahálózat állapota.
  A tájhasználatok jobb alkalmazkodóképessége az árvízi vésztározási funkcióhoz.

Megvalósuló fejlesztés fő elemei

•A Tisza 706,94 és 715,45 fkm szelvényeiben ideiglenes szivattyúállások kialakítása,
•Vízpótló csatornák építése (3,2 km),
•Vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgyak építése (26 db),
•Depóniamagasítás,
•Anyagnyerőhely rendezése, vizes élőhellyé alakítása,
•A megépült beregi árvízszintcsökkentő tározó töltéseiben lévő műtárgyak, a meglévő tározó rendszer összehangolása a projektben tervezett fejlesztésekkel,
•Csatornák rekonstrukciója (56 km),
•Műtárgyrekonstrukció (64 db),
•Monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása,
•A projekt keretében a meglévő és új művek karbantartásának elősegítésére fenntartógépek beszerzése is megtörténik.

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Honlap: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Elérhetőségei:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 14.
Telefon: +36 42/502-200
Fax: +36 42/502-202
Honlap: www.fetivizig.hu
E-mail: szamosf@fetivizig.hu


Szerződött támogatás összege: 1.200.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004


ovf fetizig

Copyright © Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2017